Niet gevonden wat je zocht?

SCHRIJF JE IN

Wat is de waarde van jouw woning?

GRATIS SCHATTING

De Vlaamse belasting op leegstand of verwaarloosde woningen

March 4, 2021

Gemeenten, gelegen in het Vlaams Gewest, hebben de mogelijkheid een lijst ( register ) bij te houden met alle leegstaande of verwaarloosde woningen en andere gebouwen op hun grondgebied.

Elke gemeente kan autonoom beslissen met een leegstandregister te willen werken en daaraan eventueel een leegstandsheffing te koppelen, zeg maar een belasting die de eigenaar(s) van leegstaande of verwaarloosde panden wordt aangerekend. In zulk geval moet de gemeente eerst een reglement opstellen dat alle bepalingen en voorwaarden bevat waaraan een pand dient te voldoen om in de lijst te worden opgenomen en op welke wijze de daaraan gekoppelde belasting berekend wordt. 

Algemeen geldt dat er automatisch een voorkooprecht rust op alle woningen die op een leegstandsregister vermeld staan wanneer de gemeente in kwestie deze lijst heeft ingevoerd op het e-voorkooploket van de Vlaamse Landmaatschappij. Eens een woning hierop geregistreerd werd kunnen een aantal Vlaamse besturen, zoals bijv. de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Sociale Huisvestingsmaatschappij , het O.C.M.W. of de gemeente zelf, hun voorkooprecht uitoefenen en dus als eerste in aanmerking komen om de desbetreffende woning te kopen aan de afgesproken prijs wanneer deze op de woningmarkt aangeboden zal worden. Daarenboven kunnen al deze instellingen, weliswaar onder bepaalde voorwaarden, een sociaal beheers-recht krijgen over woningen die op de lijst voorkomen. De betrokken vastgoedmakelaar of notaris dienen na te gaan of een te koop aangeboden woning als dusdanig geregistreerd werden. 

Ook voor bedrijfsruimten gelden gelijkaardige regels. Algemeen kan gesteld worden dat een bedrijfsruimte met een minimale oppervlakte van 5 are als leegstaand of verwaarloosd beschouwd kan worden wanneer meer dan 50 % van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet daadwerkelijk in gebruik is. Daarenboven worden de Vlaamse gemeenten, wat bedrijfsruimten betreft, verplicht elk kalenderjaar een gemeentelijke lijst met zulke bedrijfsruimten op te stellen. De eigenaars van deze bedrijfsterreinen en / of -gebouwen zullen dan een leegstandsheffing dienen te betalen die berekend wordt op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Echter, in tegenstelling tot de regelgeving betreffende woningen, kan men op bedrijfsruimten GEEN voorkooprecht vestigen. 

Ben je eigenaar van een leegstaand of verwaarloosd pand, vergewis je er dan van dat een belasting hierop al snel erg hoog kan oplopen en elk opéénvolgend kalenderjaar stijgt.