Niet gevonden wat je zocht?

SCHRIJF JE IN

Wat is de waarde van jouw woning?

GRATIS SCHATTING

Gemeenten kiezen zelf of ze een tweede verblijf willen belasten

September 6, 2021

Gemeenten zijn vrij om een beleid rond tweede verblijven te voeren. Zij kunnen dus zelf beslissen om tweede verblijven al dan niet op te sporen en te registreren. Ook als ze een register van tweede verblijven hebben, zijn gemeenten niet verplicht om een belasting op tweede verblijven te heffen. De basis voor deze fiscale autonomie is vervat in artikel 170, §4, van de Grondwet. Wat moet je hier verder over weten?

Vrije keuze

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om geregistreerde tweede verblijven te belasten. In meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten bestaat zo’n belasting.
Tweede verblijven worden in ruimere zin gedefinieerd als die woongelegenheden waar diegene die er kan verblijven, niet is ingeschreven in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister op dit adres. Het zijn dus woningen waarop geen domicilie is gevestigd.

Compensatie

De gemeentebelasting op tweede verblijven wordt meestal gebruikt als een soort compensatie voor de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Gemeenten met tweede verblijven op hun grondgebied leveren heel wat inspanningen voor personen die niet zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente, maar die er toch dikwijls verblijven en dus ook gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en de dienstverlening. Wie niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente, wordt er ook niet aangeslagen in de aanvullende personenbelasting.

Tarief

Het tarief wordt meestal forfaitair of uniform bepaald aan de hand van een vast bedrag per tweede verblijf gelegen in de gemeente. Een grote meerderheid van de Vlaamse gemeenten hebben voor deze optie gekozen. Het bedrag schommelt grosso modo tussen 300 en 1.000 € naargelang van de gemeente en soms naargelang van de ligging binnen de gemeente.

Wie moet betalen?

De eigenaar(s), huurder(s) of andere gebruiker(s) die op 1 januari van het aanslagjaar de woning kan betrekken, moet de belasting betalen.

Conclusie

In veel gemeenten leeft een frustratie in verband met tweede verblijven waar mensen die bijna permanent in de gemeente verblijven, maar hun domicilie in bijvoorbeeld een appartement aan de kust leggen, net omwille van de afwezige of lage personenbelasting in die kustgemeenten.

Bron: CIB VLaanderen