Niet gevonden wat je zocht?

SCHRIJF JE IN

Wat is de waarde van jouw woning?

GRATIS SCHATTING

Hoe kies ik als verkoper het juiste immokantoor?

March 12, 2021

Je woning, appartement of bouwgrond verkopen of verhuren is voor de meeste mensen geen alledaagse bezigheid.

Vaak spreken we dus over een weloverwogen en doordachte beslissing die op vele vlakken enorme consequenties kan hebben. De keuze om die stap te zetten heeft immers financiële, juridische, emotionele en soms ook familiale gevolgen. Kortom, een stap die beter niet onbezonnen gezet wordt. 

Daarenboven kiezen vele particuliere verkopers van een eigendom er de dag van vandaag voor om de touwtjes zelf in handen te nemen. Afhankelijk van de graad van verkoopbaarheid van je onroerend goed op de vastgoedmarkt kan die keuze opportuun zijn en kan de opdracht om je verkoop tot een goed einde te leiden meevallen. Zoals met alle soorten verkoop hangt ook bij de verkoop van vastgoed het succes ervan erg af van de persoonlijke inzichten en ervaringen met de materie van de verkoper.

Ontegensprekelijk kan gesteld worden : “Het is niet altijd zo eenvoudig als het lijkt”. Je dient rekening te houden met de wettelijke verplichtingen als verkoper van een onroerend goed, alsook met de beslommeringen en kosten van de te-koop-stelling op de verschillende advertentiekanalen en met de niet te onderschatten organisatie van de bezoeken door potentieel geïnteresseerde kopers. Daarenboven wordt bij de verkoop van je eigen huis het karakter van je directe privésfeer en eigen woonomgeving danig op de proef gesteld. Er wordt door particuliere verkopers dikwijls nogal makkelijk uitgegaan van een vanzelfsprekende minimale vertrouwensband tussen de verkoper-eigenaar en de meestal wildvreemde bezoeker van je meest intieme leefwereld.

Er zijn dus vele goede redenen waarom nog erg veel mensen ervoor kiezen met een professioneel vastgoedkantoor samen te werken. Maar hoe maak je als eigenaar van een te verkopen eigendom de goede keuze tussen al die verschillende vastgoedmakelaars. Niet enkel de door de makelaar gevraagde commissie of het ereloon is een bepalende factor. Het verhandelen van vastgoed heeft wel meer om het lijf en de juiste keuze van je professionele partner in de verkoop ervan kent nog vele andere belangrijke aspecten.

Hieronder vind je de 3 belangrijkste aandachtspunten waarop je de keuze van jouw makelaar kan toespitsen :     

1. Een goede vertrouwensband, zakelijk en professioneel met een menselijke “FEEL”.

Een persoonlijke vertrouwensband met je makelaar is een eerste en erg belangrijk element. Zowel op menselijk vlak als op het vlak van de reputatie van het kantoor. Ga dus na of het kantoor een degelijke staat van dienst kan voorleggen, of de makelaar kan bogen op een jarenlange ervaring en of hij of zij kennis heeft van de buurt waarin het te verkopen vastgoed ligt.

Laat een persoonlijke ontmoeting toe, bij jou thuis of op het kantoor van de makelaar zelf. Vertrouwen bouw je immers op via rechtstreeks en persoonlijk contact. 

2. Een correct en uitvoerig onderbouwd schattingsverslag van de waarde van jouw eigendom. 

Een tekoopstelling veronderstelt een goede afloop. Dit wil zeggen dat alle betrokken partijen, de verkoper EN de koper, tevreden kunnen terugblikken op de transactie nadat deze werd afgesloten en nadat de akte werd betekend bij de notaris. Die goede afloop kan er enkel zijn wanneer er een juiste inschatting van de waarde van het vastgoed wordt gemaakt. Een vastgoedmakelaar is slechts een goede partner van jou als verkoper wanneer hij bij de kennismaking met jouw eigendom veel vragen stelt.

De antwoorden op die vragen stellen de makelaar in staat een correct en juist beeld te krijgen zodat een marktconforme vraagprijs kan geëtaleerd worden. Makelaars die een berg goud beloven zijn meestal enkel uit op het in portefeuille halen van jouw eigendom en stellen op het einde van de rit teleur. Niet zelden lopen ze snel even door de woning en kleven ze met de natte vinger een al te hoge waarde op jouw eigendom. Een te lage inzet legt dan weer onervarenheid bloot.

Een correcte, ervaren en professionele makelaar belooft een realistisch eindresultaat en zal dit kunnen staven aan de hand van een degelijk schattingsrapport. Te hoge verwachtingen dienen bijgesteld te worden. De integere makelaar zal zijn potentiële klant hierop wijzen waardoor deze laatste financiële verrassingen kan vermijden.    

3 . Goeie afspraken maken tevreden klanten.

Let bij de eerste kennismaking met een vastgoedmakelaar op de afspraken die tussen jullie gemaakt worden bij een effectieve samenwerking. Wat houdt de opdracht die jij als eigenaar geeft concreet allemaal in, m.a.w. welke acties behoren tot de taak die de vastgoedmakelaar op zich neemt in ruil voor zijn/haar ereloon?  Je bent als verkoper van je eigendom samen met de makelaar als het ware een team.

Een team dat slechts één doel nastreeft…de verkoop of verhuur van jouw eigendom afhandelen met het meest optimale resultaat. Goeie makelaars beschouwen hun opdracht als een eervolle taak die dan ook heel wat administratieve en actieve inspanningen vergt. Een waarachtig makelaar geeft je een uitgebreide opsomming van alle acties die hij of zij zal ondernemen.

Als verkoper krijg je dan ook op geregelde tijdsstippen feedback over het reilen en zeilen van de verkoop. Welke type en hoeveel bezoekers reageren op de advertenties? Wie komt er uiteindelijk opdagen voor een bezoek aan het vastgoed? Hoe reageren de geïnteresseerden na een bezoek op de woning en de vraagprijs? De antwoorden op deze en nog vele andere vragen moeten de makelaar in staat stellen de juiste verkoopstrategie toe te passen.

Wanneer je als verkoper de hierboven vermelde aandachtspunten in het achterhoofd houdt, is een samenwerking met een professioneel vastgoedkantoor dat aan elk van deze 3 stellingen beantwoordt de verzekering voor een succesvolle afronding van jouw verkoop.