02/05/2016

Waarom een geregistreerde huurovereenkomst belangrijk is

Om zowel de huurder als verhuurder de nodige bescherming te bieden, moet een huurcontract van een gebouw dat bestemd is voor bewoning verplicht worden geregistreerd.

‘Zekerheid boven alles’, het is een leuze die ook op de huurmarkt vaak wordt bovengehaald. Om zowel de huurder als verhuurder de nodige bescherming te bieden, moet een huurcontract van een gebouw dat bestemd is voor bewoning verplicht worden geregistreerd. Met de registratie van een huurovereenkomst krijgt de overeenkomst ‘vaste datum’. Dat wil zeggen dat niemand die datum nog kan betwisten en dat het contract bindend is voor derden.

Bescherming huurder

Met de verplichte registratie wil de wetgever de huurder een betere bescherming bieden, vooral in geval van verkoop van het verhuurde goed. Een huurovereenkomst met vaste datum is tegenwerpelijk aan de koper van de gehuurde woning. Dit betekent dat de koper de huurovereenkomst zal moeten respecteren binnen de grenzen van de rechten en verplichtingen van de verhuurder.

Belang voor de verhuurder

Ook voor de verhuurder is de registratie van cruciaal belang. Als de huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats niet of niet binnen de termijn geregistreerd is, kan de huurder de overeenkomst beëindigen zonder opzegtermijn en zonder vergoeding te betalen. De sanctie geldt zolang de registratie niet is gebeurd. Bij registratie is de huurder wel verplicht een opzegtermijn na te leven bij het beëindigen van de overeenkomst.

Belangrijk: de registratie moet gebeuren binnen de twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst en is gratis. En o ja, het is de taak van de verhuurder om hiervoor te zorgen. De vastgoedmakelaar die belast wordt met een verhuuropdracht zal ook zorgen voor de registratie van de huurovereenkomst en de plaatsbeschrijving.

Brond: CIBweb

Wij schatten uw woning vrijblijvend