21/06/2016

Postinterventiedossier: safety first

Je bent verplicht om de verbouwingswerken - zowel kleine als grote - onder te brengen in een postinterventiedossier (PID).

Stel: je hebt zopas een charmant rijhuisje gekocht dat je grondig wil renoveren om nadien met een behoorlijke meerwaarde door te verkopen. Weet dan dat je verplicht bent om de verbouwingswerken - zowel kleine als grote - onder te brengen in een postinterventiedossier (PID). Hetzelfde geldt trouwens ook voor een nieuwbouw.

Overhandigen aan nieuwe eigenaar

Het postinterventiedossier bevat tal van documenten die nuttig kunnen zijn bij latere werkzaamheden aan een woning of appartement. Zo’n postinterventiedossier moet worden overhandigd aan de nieuwe eigenaar bij elke verkoop van een woning of appartement waarvan de bouw is begonnen na 1 mei 2001 of waaraan werken zijn uitgevoerd sinds 1 mei 2001 door één of meerdere aannemers. Dit dossier moet gedurende de ganse levensduur bij het gebouw blijven en zal worden aangevuld met de nieuwe gegevens indien er zich wijzigingen aan het gebouw voordoen.

Zelf opmaken of uitbesteden

Als verkoper kan je het dossier zelf opmaken of uitbesteden aan een veiligheidscoördinator die in dit soort dingen gespecialiseerd is. Voordeel van zo’n dossier is dat de nieuwe eigenaar, de huurder, en bij werken eventuele aannemers en architecten, geïnformeerd worden over de structuur van het gebouw en de gebruikte materialen in de woning. Weet dat ook huurders het recht hebben om het postinterventiedossier te bekijken. Kan handig zijn. Of om het met de woorden van de ‘Smos’ te zeggen: safety first, nietwaar?

Bron: CIBweb

Wij schatten uw woning vrijblijvend