11/09/2017

Verhoging huurwaarborg ten vroegste op 1 september 2018

Op vrijdag 14 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp voor het Vlaams Huurdecreet principieel goed. Enkele geplande wijzigingen, waaronder de verhoging van het maximumbedrag voor de huurwaarborg naar drie maanden huur.

Op vrijdag 14 juli keurde de Vlaamse regering het voorontwerp voor het Vlaams Huurdecreet principieel goed. Enkele geplande wijzigingen, waaronder de verhoging van het maximumbedrag voor de huurwaarborg naar drie maanden huur, kregen heel wat media-aandacht. Maar voorlopig gaat het slechts om een principiële goedkeuring.

Het voorontwerp moet nog heel wat stappen doorlopen, waaronder de goedkeuring door het Vlaams Parlement. Sowieso zal het nieuwe Huurdecreet ten vroegste van kracht worden op 1 september 2018.

Gekoppeld aan invoering huurwaarborgleningen
Wat de huurwaarborg betreft kan dat nog later zijn, omdat de verhoging naar drie maanden huur gekoppeld is aan de invoering van huurwaarborgleningen.

We zullen in de aanloop naar 1 september 2018 uitgebreid communiceren over alle relevante wijzigingen. Minstens tot dan blijven de huidige regels (maximum van twee maanden huur bij storting op een geïndividualiseerde rekening) onverkort gelden.

Bron: CIB Vlaanderen

Wij schatten uw woning vrijblijvend