23/02/2018

Politiek debat : Meer vrijheid om erfenis te verdelen

Volgende week beslist de Vlaamse regering over de verlaging van de erfenistarieven.De N-VA wil erven voor kinderen en partners minder belasten. Singles moeten een ‘beste vriend’ kunnen aanduiden die voordeliger kan erven.

Vanaf 1 september krijg je meer vrijheid om je erfenis te verdelen. Dan wordt het nieuwe federale erfrecht van kracht. Om maximaal
in te spelen op die vrijheid, wil de Vlaamse regering haar erfenistarieven daarop laten aansluiten. De meerderheidspartijen N-VA,
Open VLD en CD&V zitten in de laatste rechte lijn van de onderhandelingen en hakken volgende week de knoop door.

Wat ligt er op tafel?
De Vlaamse regering wil de erfenistarieven vereenvoudigen en meer laten aansluiten op nieuwe samenlevingsvormen, zoalsalleenstaanden of nieuw samengestelde
gezinnen. Maar het budget voor de hervorming is beperkt. Ze mag niet meer dan 117 miljoen euro kosten.

Welke tarieven dalen?
De regeringspartijen zijn het erover eens dat het tarief van 65 procent op de erfenis van een vriend of een ver familielid naar omlaag moet. Vlaams minister van Financiën
Bart Tommelein (Open VLD) mikt op een verlaging naar 50 procent. “Als je mensen meer dan 50 procent afpakt, ben je nietgoed bezig”, zei hij eerder.
Maar in dat geval blijft er niet veel budget over voor de rest van de hervorming. Coalitiepartner N-VA – de grootste regeringspartij– wil net zoals Tommelein de tarieven
in de niet-rechte lijn verlagen, maar dat hoeft niet per se tot 50 procent te gaan. Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA) wil een deel van dat budget liever
inzetten voor lagere tarieven voor kinderenen partners. “We willen de belasting op verdriet afschaffen. Lagere tarieven voor kinderen en partners kosten veel minder,
maar hebben emotioneel een veel hogere impact.”

Standpunt partijen?
Op lange termijn wil de N-VA de tarieven vereenvoudigen en verlagen. Niet alleen de tarieven in de zijlijn, maar ook de tarieven voor de naaste familie moeten omlaag. Op
korte termijn wil de partij alle kinderen tot 21 jaar een volledige vrijstelling van erfbelastingen geven. “De totale kostprijs van dit voorstel is beperkt, terwijl het sociaal
veel rechtvaardiger is”, zegt Lantmeeters. Vandaag voorziet de erfbelasting slechts in een vermindering van 75 euro per jaar tot aan de leeftijd van 21. Net zoals Open VLD wil de N-VA de
langstlevende partner op termijn volledig vrijstellen van erfbelastingen. Vandaag is enkel de gezinswoning vrijgesteld. Op korte termijn pleit de N-VA voor een erfbelastingvrije
som. De partij wil komaf maken met de ongelijkheid tussen partners met een gezinswoning en partners zonder een gezinswoning. Voor wie geen gezinswoning heeft,
wil de N-VA ofwel de helft van de roerende goederen onbelast laten ofwel een vrijstelling mogelijk maken tot een bepaalde som, zoals 250.000 euro.
Tot slot wil de N-VA de erfbelastingen ook rechtvaardiger maken voor alleenstaanden. In afwachting van een algemene tariefverlaging pleit Lantmeeters ervoor dat zij een
‘beste vriend’ kunnen aanduiden die een bepaald bedrag kan erven tegen hetzelfde tarief als een partner of kind. Zo wil de N-VA de erfenistarieven afstemmen op nieuwe samenlevingsvormen,
discriminatie tussen die samenlevingsvormen wegwerkenen de tarieven verlagen om concurrentieelte blijven met de buurlanden en belastingontwijking te vermijden.

Hoe denkt CD&V?
De christendemocraten willen stiefkleinkinderen gelijkstellen aan natuurlijke kleinkinderen. Daarnaast pleiten ze voor meer keuzevrijheid bij de ‘flexibele erfenissprong’.
Wie van zijn ouders erft, kan ervoor kiezen die erfenis meteen door te schuiven naar de kinderen om te vermijden dat ze later nog eens op hetzelfde bedrag worden belast.
Vandaag is het echter alles of niets. CD&V wil het mogelijk maken een deel van de erfenis aan de kinderen te schenken en een deel te behouden. Maar zowel Open
VLD als de N-VA vindt dat voorstel te risicovol omdat het niet duidelijk is hoeveelmensen dat zullen doen – en hoeveel het de overheid dus zal kosten.

Socialisten willen belastingvrije som. De oppositiepartij sp.a wil dat iedereen tijdens zijn leven 250.000 euro uit erfenissen of schenkingen mag ontvangen zonder
daarop belastingen te moeten betalen. Wie boven dat bedrag gaat, wordt progressief belast. De sp.a rekent op terugverdieneffecten door achterpoortjes te sluiten. Deregeringspartijen N-VA en CD&V
noemen het voorstel ‘onbetaalbaar’.

BRON: DE TIJD

Wij schatten uw woning vrijblijvend