09/05/2018

Hervorming verkooprechten nadert eindmeet

Hervorming verkooprechten nadert eindmeet Morgen laatste horde in Vlaams Parlement!

De hervorming van het verkooprecht nadert de eindmeet in het Vlaams Parlement: morgen worden de teksten besproken en gestemd in de plenaire vergadering. De verwachting is dat de hervorming vlot zal worden goedgekeurd. In de commissie stemde immers geen enkele partij tegen (de oppositie onthield zich). Dat zou betekenen dat het decreet volgende week vrijdag afgekondigd en bekrachtigd kan worden door de Vlaamse regering, waarna het in het Belgisch Staatsblad kan verschijnen.

Bron: CIB

Wij schatten uw woning vrijblijvend