26/11/2018

Ik koop een woning en achteraf stel ik een vochtprobleem vast. Kan ik de verkoper nog aanspreken?

Tijdens de verhuis naar je pas aangekochte woning ontdek je een vochtprobleem. Dit probleem was je tijdens de bezoeken met de verkoper niet opgevallen. In sommige gevallen kan je nog terecht bij de verkoper, maar dit is niet altijd zo simpel.

Verborgen gebreken

Het begrip ‘verborgen gebrek’ wordt in de wet niet expliciet omschreven. Het is dus moeilijk te bewijzen of iets al dan niet als een verborgen gebrek kan beschouwd worden. Zo’n verborgen gebrek heeft als gevolg dat een onroerend goed ofwel ongeschikt is voor het gebruik waartoe het bestemd is, ofwel het gebruik van het onroerend goed in zodanige mate vermindert dat de koper het niet of voor een veel lagere prijs zou hebben aangekocht.
Over het algemeen kunnen we ervan uitgaan dat een gebrek als verborgen wordt beschouwd als de koper zijn onderzoeksplicht correct heeft uitgevoerd en dat het probleem niet kon worden vastgesteld. Deze onderzoeksplicht houdt in dat de kandidaat-koper de woning moet onderwerpen aan een grondige inspectie zoals het een normaal, vooruitziend persoon beaamt. Dit betekent echter niet dat je als kandidaat-koper de muren moet inspecteren met een vochtmeter of delen moet afbreken om het nodige onderzoek te doen.

Kan je de verkoper aanspreken?

In principe kan je de verkoper hiervoor aanspreken. Hij is immers wettelijk gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken. Maar het is niet zo simpel, wil je de verkoper aanspreken dan moeten volgende vier voorwaarden vervuld zijn:
  • het gebrek moet verborgen zijn
  • het gebrek zorgt ervoor dat de zaak niet langer geschikt is voor het gebruik waartoe het is bestemd
  • het gebrek is ernstig en belangrijk
  • je moet bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was op het moment van verkoop.
Vooral dit laatste punt is achteraf meestal moeilijk (of onmogelijk) te bewijzen. Tot slot heeft de koper de verplichting om het verborgen gebrek zo snel mogelijk na de ontdekking te rapporteren.

Kan de verkoper zich exonereren?

De meeste compromissen voorzien in een exoneratiebeding omtrent verborgen gebreken dat bepaalt dat het goed ‘verkocht wordt in zijn huidige staat met alle zichtbare en verborgen gebreken’. Deze clausule is enkel geldig als het gaat om een niet-professionele verkoper die te goeder trouw handelde. De verkoper mocht dus zelf niet op de hoogte zijn van het probleem.
Het is als verkoper aangeraden om steeds alle gebreken van je woning te melden aan de koper en deze op te nemen in de compromis. Op die manier kun je jezelf indekken en zullen er achteraf geen discussies rijzen.
Daarom geven we je volgende gouden raad mee: wens je een woning aan te kopen, zorg er dan voor dat je de woning grondig hebt geïnspecteerd. Neem eventueel iemand mee met kennis van zaken zodat er achteraf geen lijken uit de kast vallen.

Wij schatten uw woning vrijblijvend