03/12/2018

Asbestplan:Vlaamse overheid betaalt tot de helft van de sanering

Tot het jaar 2001 werd asbest gebruikt in de bouwsector, onder meer omdat het materiaal goed bestand is tegen hitte en brand. Sinds 2001 is het gebruik van as­best in Vlaanderen verboden.

Tot het jaar 2001 werd asbest gebruikt in de bouwsector, onder meer omdat het materiaal goed bestand is tegen hitte en brand. Sinds 2001 is het gebruik van as­best in Vlaanderen verboden, omdat een langdurige blootstelling aan loszittende asbestvezels onder meer longkanker en mesothelioom (een kwaadaardige tumor aan het borst- of buikvlies) kan veroorza­ken. Bevoegd minister Schauvliege broedt al langer op een asbestplan, waarbij de overheid tot 50% van de kosten voor haar rekening zal nemen.

Loszittende asbest is een groot probleem in Vlaanderen. “In 70 tot 90% van alle hui­zen die voor 2001 zijn gebouwd, zit asbest”, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). “Daarom bereid ik een regelgeving voor waarbij een asbestinven­taris wordt verplicht. Tegen 2022 moet die inventaris er zijn bij elke particuliere woning die wordt verkocht, als die woning voor 2001 is gebouwd. Tegen 2032 moet iedere woning van voor 2001 zo’n inventa­ris hebben, of de woning nu wordt verkocht of niet.”

Subsidie van 50%
Om de burgers een handje te helpen bij zo’n asbestinventaris, lanceert Schauvliege een groot asbestplan. Vanaf volgend jaar kunnen mensen die risicovolle asbest uit hun woning laten verwijderen, de helft van die kosten laten betalen door de Vlaamse overheid. Wie van die regeling gebruik wil maken, neemt best eerst contact op met de milieudienst van zijn gemeente.
“We gaan de gemeentes aanmoedigen om in de nieuwe legislatuur (die op 1 januari 2019 begint, red.) mee te doen aan ons asbestplan”, zegt Sven De Mulder, pro­jectleider van het asbestplan bij de Open­bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. “De gemeentebesturen kunnen de aanvragen van hun inwoners bundelen en vervolgens de beste firma voor asbest­verwijdering aanduiden.” OVAM volgt met deze werkwijze dus het principe van een groepsaankoop.

Gemiddelde kost
Volgens OVAM kost een gemiddelde asbe­stverwijdering in een woonhuis 7.000 euro, waarvan een gezin dus zelf nog 3.500 euro moet betalen. “We raden iedereen, die een woning heeft die voor 2001 is gebouwd, aan om zijn woning op asbest te controle­ren”, zegt Sven De Mulder van OVAM.
“Er zijn meer dan 3.500 bouwmaterialen waarin asbest werd verwerkt. Het kan bij­voorbeeld op afvoerpijpen of op venster­banken zitten, maar ook op daken. Als die materialen op het einde van hun levens­duur zijn, kunnen asbestvezels vrijkomen en verhoogt het gezondheidsrisico.”
“We raden mensen ook af om te stofzuigen in ruimtes waarvan ze weten dat er asbest aanwezig is. Want dan kunnen de asbest­deeltjes loskomen en zich door het hele huis verspreiden.”

Ziek na 30 à 40 jaar
Sven De Mulder wijst erop dat asbestvezels die binnenshuis voorkomen, veel gevaar­lijker zijn dan asbest in openlucht. “Asbest die aan de buitenkant van een woning aan­wezig is, kan worden verdund door de grote hoeveelheid lucht”, zegt De Mulder. “Bin­nenshuis is die verdunning er niet en is het risico voor de gezondheid dus veel groter.”
Is de kans op kanker door asbest dan zo groot? “We kunnen niet precies zeggen hoe groot die kans is, maar er is geen maxi­mumwaarde tot wanneer asbest zonder risico is”, zegt De Mulder.
“De hoeveelheid asbest in woningen is doorgaans niet heel groot, maar bewoners worden er wel een lange tijd aan bloot­gesteld. Eventuele ziekteverschijnselen komen pas dertig à veertig jaar later te­voorschijn. Dat betekent dat er nog altijd nieuwe slachtoffers zullen zijn nadat dit asbestplan al lang is uitgevoerd.”

BRON: CIB VLAANDEREN EN GVA