Gebruik onze ervaring. Bel voor een afspraak 015 51 45 40.

05/02/2019

Slimme meters

Slimme meters - Nieuwbouwwoningen als eerste aan de beurt

Op 1 juli is het zover. Dan start de Vlaamse overheid – met een half jaar vertraging - met de invoering van de digitale energie­meters. Die zullen in eerste instantie bij geïnstalleerd worden bij nieuwbouwwo­ningen, grootschalige verbouwingen en klanten met een budgetmeter.

Met de ‘slimme meter’ kunnen de net­beheerders vanop afstand voortdurend het elektriciteits- en gasverbruik aflezen. De bouwheer zal, zoals nu ook het geval is, voor de plaatsing en indienststelling betalen. Voor eigenaars van zonnepa­nelen en klanten met een budgetmeter draagt de netbeheerder de kost van de aankoop van de digitale meters, en wordt de plaatsing verrekend via de distributie­nettarieven.

Jaarlijkse meerkost compenseren
Energieregulator VREG becijferde dat de digitale energiemeter een gemiddeld gezin jaarlijks 16,36 euro méér zal kosten voor elektriciteit, en 11,59 euro voor aardgas. Een dalend energieverbruik door een sterker be­wustzijn van ons verbruikspatroon zou de jaarlijkse meerkost moeten compenseren. Wie niet tot bovenstaande doelgroepen behoort, maar toch al een digitale meter wil, zal die vanaf 1 juli kunnen aanvragen. Alle kosten zijn dan wel zelf te betalen.

Wij schatten uw woning vrijblijvend

Contacteer Immo Margriet

Probeer een ander beeld