28/03/2019

Asbestinventarisattest in aantocht

Het decreet dat de invoering van een asbestinventarisattest regelt is afgelopen woensdag goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Wie een woning verkoopt die voor 2001 werd gebouwd, zal in de toekomst over een dergelijk attest moeten beschikken. De exacte datum van inwerkingtreding van deze verplichting moet nog vastgelegd worden, maar zou er allicht tegen het einde van dit jaar komen. Zo werd het verteld na contactname door ons beroepsinstituut BIV met het kabinet van minister Koen Van den Heuvel. De inhoud van het attest zal meegedeeld moeten worden bij het sluiten van de onderhandse verkoopsovereenkomst. In alle authentieke akten neemt de notaris dan op of een geldig asbestinventarisattest is overhandigd aan de verwerver. Het attest zal aan de koper de nodige info verschaffen over het al dan niet aanwezig zijn van asbest in de woning. Er wordt vermoed dat er in de Vlaamse gebouwen nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zouden zijn. Het asbestinventarisattest zou vanaf 2022 ook worden opgenomen in de digitale woningpas. De inventaris zal worden opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. De gegevens hieruit worden behandeld door de OVAM die een asbestinventarisattest genereert.

Wij schatten uw woning vrijblijvend