04/10/2019

31/12/2019 = Einde woonbonus & 01/01/2020 = Registratiekosten 6 % i.p.v. 7 %

Wat zijn de uitgezette lijnen voor Vlaanderen ? De definitief gestemde wetgeving en de bijhorende effectieve en volledig in detail uitgewerkte regelgeving laat nog even op zich wachten, maar we leggen kort uit waar het op neer komt.

  1. Wie de authentieke akte van de aankoop van zijn eigen en enige woning pas na 31 december 2019 ondertekent zal bij het afsluiten van een hypothecair krediet niet meer kunnen genieten van het fiscale gunstregime dat de naam “woonbonus” droeg voor die lening.
  1. Wie van het 7%-gunsttarief registratierechten kon genieten bij de aankoop van een woning zal deze belasting zien dalen tot 6% vanaf 1 januari 2020.

Het fiscale voordeel dat de woonbonus gaf was dus beduidend groter dan de gunst van een verlaagd registratierechtentarief. Op lange termijn kan dit verschil voor één enkel gezin erg hoog oplopen, zelfs tot meerdere duizenden Euro’s.
In sommige gevallen bedroeg het financieel voordeel van de woonbonus tot €25.000-, weliswaar gespreid over een looptijd van 25 jaar.
Het fiscale voordeel van de verlaagde registratierechten is een éénmalige lastenverlaging die 1% van de aankoopwaarde van uw nieuwe woning bedraagt. Hier spreken we van een veel lager bedrag. Bijvoorbeeld : Het éénmalige voordeel voor een woning met een aankoopprijs van €250.000,- bedraagt €2.500,-.
Indien u zich met een lopend dossier geconfronteerd weet of indien u aankoopplannen in het verschiet heeft is het erg raadzaam advies in te winnen bij uw notaris of vastgoedmakelaar.
Veel hangt nog af van de exacte invulling van de regelgeving rond de overstap van het ene naar het andere systeem. M.a.w., wanneer valt het beslissende kantelmoment voor de reeds lopende verkoopdossiers m.b.t. de nieuwe regelgeving en dus de afschaffing van de woonbonus? Dezelfde vraag dringt zich op rond de op til zijnde verkoopdossiers. Zal dit gelden voor alle onderhandse verkoopovereenkomsten die werden afgesloten voor 01/01/2020 of enkel voor de authentieke akten die voor die datum werden verleden voor de notaris?
Wat reeds wel duidelijk is : Wie eerder een gezinswoning aankocht en sindsdien geniet van de woonbonus kan hiervan blijven genieten. Ook indien men deze gezinswoning wenst te verkopen om een nieuwe gezinswoning aan te kopen. Zij kunnen verder blijven genieten van deze woonbonus voor hun lening wanneer zij ervoor opteren om hun hypothecaire lening over te dragen voor de aankoop van de nieuwe woning.

De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Wij schatten uw woning vrijblijvend