19/10/2019

De afschaffing van de Vlaamse woonbonus & de verlaging van de verkooprechten in een notendop

De afschaffing van de Vlaamse woonbonus ( = Belastingvoordeel via uw hypothecaire lening ) & de verlaging van de verkooprechten ( = Registratiekosten ) in een notendop

1 ) VLAAMSE WOONBONUS

 • Wie nog vóór 1 januari 2020 een authentieke akte MET bijhorende hypothecaire leningsakte tekent, kan nog genieten van de woonbonus.
 • Wie op vandaag reeds geniet van de woonbonus en de daaraan gekoppelde woning wenst te verkopen in de toekomst kan de woonbonus meenemen naar de volgende enige gezinswoning als de lopende hypothecaire lening op de verkochte woning wordt overgedragen op de aankoop van de nieuw aangekochte enige gezinswoning.
 • De woonbonusregelingen voor leningen die nog op vandaag worden afgesloten of die in het verleden reeds afgesloten werden zijn de volgende :
  • De grensbedragen van de Vlaamse woonbonus in 2015 vastgelegd gelden voor nieuwe leningen afgesloten t.e.m. 31 december 2019.
  • De regelingen van reeds lopende leningen uit het verleden blijven ongewijzigd verder lopen. De 3 systemen uit het verleden blijven dus naast mekaar bestaan.
  • De nieuwe regeling heeft geen gevolgen voor aankopen van een tweede of derde woning als extra verblijf of als investeringspand waarop een FEDERALE belastingvermindering van toepassing is. Dit federale fiscale voordeel blijft ongewijzigd doorlopen.
 • Voor de aankoop exclusief van een bouwgrond kan geen woonbonus aangevraagd worden.
 • Voor leningen aangegaan voor de aankoop van een bouwgrond die onder verkooprecht valt met bouwwerken kan men gebruik maken van de woonbonus. Hier geldt echter de voorwaarde dat de woning wordt bewoond uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de ontlening vaste datum heeft of mits de woning bewoond wordt uiterlijk 2 kalenderjaren na het jaar waarin de ontlening vaste datum heeft als bewoning niet mogelijk is wegens bouwwerken of verbouwingswerken. Uiteraard geldt ook hier de regel dat de authentieke akte dient verleden te worden vóór 1 januari 2020.
2 ) DE VERLAAGDE VERKOOPRECHTEN VAN 7 NAAR 6 % :
 • Ter compensatie van de afgeschafte Vlaamse woonbonus worden de verkooprechten (=Registratiekosten) voor gezinswoningen verlaagd van 7 % naar 6 % en voor gezinswoningen die energetisch worden gerenoveerd van 6 % naar 5 %. Dit is een verlaging die enkel geldt voor kopers die voorheen van het gunsttarief van 7 % konden genieten en van wie de authentieke wordt verleden na 31 december 2019, ook al werd de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend vóór 1 januari 2019.
 • Wie een hypothecair krediet afsluit voor een bouwgrond met nieuwbouw kan NIET genieten van het verlaagd verkooprecht en zal dus 10 % registratierechten op het bouwgrondaandeel betalen. Dit geldt enkel bij een gesplitste aankoop, m.a.w. als de verkoper van de bouwgrond niet één en dezelfde persoon of rechtspersoon is als de verkoper van de nieuwbouwconstructie. In het geval bij verkooppartijen wel één en dezelfde entiteit vormen geldt zowel voor de grond als voor de constructie het 21 % B.T.W.-tarief.
3 ) ADVIES:
 • Informeer u in het geval van een concreet dossier steeds bij uw vastgoedmakelaar of uw notaris. Zij horen betreffende alle regels rond de Vlaamse woonbonus of de verkooprechten de hoogte te zijn.

Wij schatten uw woning vrijblijvend