02/11/2019

Het belang van een gedetailleerde plaatsbeschrijving

Bij de ondertekening en de registratie van een huurcontract is de aanmaak van een PLAATSBESCHRIJVING van het verhuurde goed wettelijk verplicht. Hierna beschrijven we waartoe deze verplichting dient en wat ze exact inhoudt.

1 ) Wat & Hoe / Wanneer / Wie ? Wat is nu juist een plaatsbeschrijving of ook wel “staat van bevinding” en Hoe ziet ze eruit? Een gedetailleerde schriftelijke vaststelling van de feitelijke toestand van een onroerend goed op een vastgestelde datum. Het betreft een omschrijving, gespekt met bijhorend beeldmateriaal ( Foto’s, video’s ), van alle bijzonderheden en kenmerken van het verhuurde pand. Wanneer dient de plaatsbeschrijving opgemaakt te worden? Telkens bij de aanvang of bij de stopzetting van een huurcontract met in acht name van termijnen : ofwel gedurende de periode dat het pand niet in gebruik is; ofwel wordt de plaatsbeschrijving opgemaakt tijdens de eerste maand van de verhuurtermijn bij contracten met een looptijd van minstens één jaar.
Wie stelt de plaatsbeschrijving op? Wettelijk dient de plaatsbeschrijving opgemaakt te worden “op tegenspraak”. M.a.w., alle betrokken partijen dienen de mogelijkheid te krijgen bij de opstelling van de plaatsbeschrijving aanwezig te zijn. Op die wijze kan zowel de huurder als de verhuurder opmerkingen geven aan de “plaatsbeschrijver”. In de meest voorkomende gevallen wordt de plaatsbeschrijving opgesteld door een deskundige die door beide partijen wordt aangesteld en waarvan beide partijen elk voor de helft de kosten dragen. Anderzijds is de aanstelling van een deskundige niet verplicht en kunnen partijen opteren om onderling een plaatsbeschrijvend document op te stellen.

2 ) Waarom is een plaatsbeschrijving nodig? Bescherming : Om beide partijen ( Zowel de huurder als de verhuurder ) te beschermen. Een plaatsbeschrijving maakt het mogelijk de toestand van het verhuurde goed aan het begin van de huurovereenkomst te vergelijken met de toestand op het einde teneinde van de huurovereenkomst. Zo kan men op een éénduidige en onbetwistbare wijze eventuele schade aan de huurwoning constateren. Misbruik of misverstanden in de ene of in de andere richting worden op die wijze maximaal uitgesloten. Duidelijkheid : Duidelijkheid is een belangrijke eigenschap van een goed opgestelde plaatsbeschrijving. Daarom is een erg gedetailleerde beschrijving van de toestand en staat van een goed heel erg belangrijk.

OPMERKING : De inlichtingen zoals meegedeeld op deze pagina zijn louter van algemene aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening aangepast aan specifieke of concrete persoonlijke omstandigheden worden beschouwd.

Wij schatten uw woning vrijblijvend