28/01/2020

Is uw elektrische installatie CONFORM de Woningkwaliteitsnormen anno 2020?

De meest recente wettelijk opgelegde woningkwaliteitsnormen schenken bijzonder veel aandacht aan het veiligheidsaspect. Het risico op elektrocutie of brand moet ten allen prijzen tot een minimum, of beter, tot nul herleid worden.

Gebreken aan de installatie die dit risico in zich dragen volstaan om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te laten verklaren.
De opgelegde normen en technische voorwaarden zijn van toepassing op alle elektriciteitsinstallaties aangelegd na 1 oktober 1981
of oudere installaties waaraan uitbreidingen werden uitgevoerd na die datum.

Hieronder de voornaamste technische eisen / kenmerken waaraan een installatie dient te voldoen om conform te worden bevonden :
1 ) Een verzegelde algemene differentieelschakelaar van maximaal 300 mA aan het begin van de installatie.
2 ) Bijkomende differentieelschakelaars van maximum 30 mA voor badkamers, douchecellen, wasmachines, droogkasten en afwasmachines.
3 ) In elk apart gebouw een hoofd-equipotentiaalverbinding = Verbinding tussen de hoofd-aardingsklem en vreemde geleidende delen zoals bijvoorbeeld water, gas, centrale verwarming.
4 ) Een ononderbroken verbinding met elkaar en met de beschermingsbegeleider van alle vreemde geleidende delen in badkamers en doucheruimtes.
5 ) Verdeelborden / Zekeringskasten dienen aan volgende technische voorschriften te voldoen :

  • Verplicht van klasse I ( metaal ) of van klasse II ( Dubbel isolerend ).
  • Voorzien van een deur.
  • Onbrandbaar zijn, niet-hygroscopisch zijn ( = geen vocht opnemen ) en voldoende mechanische weerstand bieden.
  • Binnen handbereik op ongeveer 1,5 meter boven de grond bevestigd worden.
  • Inhoud ervan moet overeenkomen met de opgestelde schema’s.
  • De hoofdteller dient best bereikbaar te zijn voor alle inwoners ( NIET verplicht ).
  • Verdeelborden met aanduiding voor meerdere woonentiteiten dienen telkens apart geïnstalleerd te zijn.
6 ) OPGELET : Voor toestellen met een groot vermogen ( Wasautomaat, droogkast ), en voor een elektrisch fornuis, een afwasmachine, enz. … gelden bijkomende specifieke aandachtspunten waaraan dient te zijn voldaan.
7 ) OPGELET : Voor stopcontacten gelden bijkomende specifieke aandachtspunten waaraan dient te zijn voldaan.
8 ) OPGELET : Voor huishoudelijke installaties gelden maximale nominale stroomeenheden van de smeltbeveiliging of van automatische schakelaars die een elektrische stroom beveiligen. Hieromtrent kan een officiële tabel geraadpleegd worden in functie van de diameter / doorsnede van de geleiders.

Algemeen : Informeer steeds bij en professioneel vakman en laat eventuele werken uitvoeren door een deskundige firma.

Wij schatten uw woning vrijblijvend