08/02/2020

Een huis kopen of verkopen kost geld. Ontdek hier welke kosten erbij komen kijken.

Een huis kopen of verkopen kost geld. Ontdek hier welke kosten erbij komen kijken en hoe ze verdeeld worden onder koper en verkoper.

Een woning verkopen is niet zo simpel als het lijkt. Enkel een beschrijving, foto’s en publiciteit maken is niet voldoende, er moeten ook een heel deel documenten en attesten aangevraagd worden bij de bevoegde instanties. Deze documenten zijn uiteraard niet gratis, hieromtrent ontstaat dus ook vaak discusie of onduidelijkheid over wie deze kosten moet dragen.

Het burgerlijk wetboek bepaalt hoe de kosten verdeeld worden. Dit wetboek bepaalt dat de kosten voor de levering van het goed bij verkoop ten laste van de verkoper zijn. Onder ‘leveringskosten’ verstaan we alle kosten die gemaakt moeten worden voor opzoekingen en/of documenten die vereist zijn om het onroerend goed te kunnen en mogen verkopen.
Denk hierbij aan een bodemattest, een elektrische keuring, kadastrale legger of een energieprestatiecertificaat. Deze documenten zijn noodzakelijk om een woning te verkopen.

Hierbij stopt het echter niet, er zijn nog tal van documenten die opgevraagd moeten worden en voor de rekening van de verkoper zijn, namelijk: een keuringsattest voor de stookolietank (indien aanwezig), bodem- en saneringsonderzoeken in geval van risicogrond, de stedenbouwkundige inlichtingen van het onroerend goed of de inlichtingen van de syndicus. Ook de publiciteitskosten en het ereloon van de makelaar zijn voor de rekening van de verkoper.

Heeft de koper dan nog kosten?
Uiteraard zijn er ook kosten voor de koper: volgende kosten moeten worden betaald door de koper bij de aankoop van een onroerend goed: de verkooprechten en/of de BTW, het ereloon van de notaris, de kosten verbonden aan het overschrijven op het hypotheekkantoor en de aktekosten bij de notaris. Omtrent de metingskosten ontstaat vaak discussie, daarom geven we jullie graag dit mee: Indien in de verkoopovereenkomst wordt opgenomen dat de metingskosten door de koper betaald moeten worden (wat in de meeste gevallen ook zo is) is dit uiteraard wet, indien dit niet in de overeenkomst staat, behoren deze kosten tot de ‘leveringsplicht’ van de verkoper en moeten ze dus ook door deze laatste betaald worden.

Partijen kunnen uiteraard ook andere afspraken maken.
De hierboven vermeldde regelingen zijn door de wet bepaald, hier kan echter onderling van afgeweken worden, men kan dus perfect afspreken dat bijvoorbeeld een aantal kosten van de leveringsplicht ten laste van de koper vallen. Ontstaat hier uiteindelijk toch een conflict over, dan zal de wettelijke regeling gehandhaafd worden.

Duidelijke afspraken over wie wat betaalt zijn dus belangrijk, zo kunnen discusies en conflicten vermeden worden!

Wij schatten uw woning vrijblijvend