27/02/2020

Vanaf 2021: 5% registratierecht bij sloop en heropbouw, domicilietermijn wordt verlengd naar 3 jaar.

Vanaf 1 januari 2021 genieten mensen die, hun enige eigen woning kopen, deze slopen en wederopbouwen, van een verlaagd tarief registratierechten van 5% in plaats van 6%.

Vanaf 1 januari 2021 genieten mensen die, hun enige eigen woning kopen, deze slopen en wederopbouwen, van een verlaagd tarief registratierechten van 5% in plaats van 6%. Ook de algemene domicilietermijn verandert op 1 juni 2020 retroactief van 2 naar 3 jaar om gebruik te maken van de gebruikelijke 5% of 6% registratierechten.

Verlaagd tarief bij sloop en heropbouw

Wie vandaag de dag een energetische renovatie uitvoert aan zijn woning betaald al 5% registratierechten, hieronder viel echter niet het principe van sloop en heropbouw. De Vlaamse regering wil nu dit principe promoten door de registratierechten naar beneden te halen van 6% naar 5% en dit voor onderhandse verkoopovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 januari 2021. Ook voor een gedeeltelijke heropbouw zal het 5% tarief gehanteerd worden, hier gelden echter wel een aantal regels. Zo zal het nieuwe deel een beschermd volume moeten hebben dat groter is dan 800 m3 of minstens een wooneenheid bevatten of een renovatie van een bestaand gebouw uitmaken, waarbij minstens 75% van de scheidingsconstructies die het totale beschermde volume van het gebouw na de werken omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving, nieuw zijn.


Domicilietermijn verlengd

Wie van een verlaagd tarief van 5% of 6% registratierechten wil genieten moet volgens een decreet uit 2018, binnen de 2 jaar na de authentieke verkoopakte zijn domicilie hier vestigen. Gebeurt dit niet, verliest de koper het recht op een verlaagd tarief en zal het standaard tarief van 10% verrekend worden plus een boete van 20%. Uit evaluaties van dit decreet blijkt echter dat bij aanslepende renovatiewerken deze termijn te kort is. Als gevolg hiervan wordt de termijn van 2 jaar verlengd met 1 jaar, retroactief voor alle aankopen tegen het verlaagde tarief sinds 1 juni 2018, zodat kopers nu 3 jaar de tijd hebben om hun domicilie te vestigen op het adres van de aangekochte woning.

Opgelet: De toepasselijke regelgeving wordt hier bepaald door het ogenblik van de rechtshandeling, namelijk de onderhandse verkoopovereenkomst!

Om te weten welke domicilietermijn dus van toepassing is , gaan we kijken naar de datum waarop de onderhandse verkoopovereenkomst getekend werd. Indien dit gebeurde voor 1 juni 2018, dan blijft de termijn 2 jaar. Bij een onderhandse verkoopovereenkomst na 1 juni 2018 verandert de termijn naar 3 jaar. Deze periode begint te lopen vanaf de datum van de authentieke akte.

Wij schatten uw woning vrijblijvend