08/04/2020

Uitstel voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat

Wie een woning wil verkopen of verhuren, krijgt enkele maanden uitstel voor de opmaak van een energieprestatiecertificaat (EPC). Dat heeft de Vlaamse regering afgelopen vrijdag beslist.

Tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.
In geval van verhuur moet het EPC er pas zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt ondertekend. Dit tot en met 17 oktober 2020.

Voor VERKOOP
Van 20 maart 2020 tot en met 17 januari 2021 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de authentieke akte wordt verleden.
Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Voor VERHUUR
Van 20 maart 2020 tot en met 17 oktober 2020 moet het EPC pas aanwezig zijn op het moment dat de huurovereenkomst wordt afgesloten.
Tijdens die periode is het toegelaten om in commerciële advertenties geen label, kengetal en adres of certificaatnummer te vermelden als er nog geen EPC beschikbaar is.

Geen controles
Tijdens de periode van coronamaatregelen zal het Vlaams Energie Agentschap (VEA) dan ook geen controles op de aanwezigheid en publicatieverplichting omtrent het EPC uitvoeren.
De verplichting om over een EPC te beschikken, vervalt echter niet volledig. Enkel het moment waarop dit beschikbaar moet zijn verschuift tijdelijk voor de reeds lopende verkoop- en verhuurprocedures.
De koper/huurder heeft hier dan ook nog steeds recht op. In de uitzonderlijke gevallen waar een verkoop is doorgegaan zonder EPC, blijft de notaris een melding doen aan het VEA indien geen EPC aanwezig is bij de akte.
Aangezien sowieso geen nieuwe procedures mogen worden opgestart, geldt deze beslissing van de federale overheid eveneens voor leegstaande woningen.

Bron: VEA

Wij schatten uw woning vrijblijvend