16/04/2020

Geen verplaatsing naar notaris meer nodig voor tekenen van notariële akten

Het tekenen van een koopakte, een schenkingsakte of een andere notariële akte kan binnenkort vanop afstand.

Dankzij een digitale volmacht zal een vertrouwenspersoon of notariële medewerker de akte kunnen ondertekenen in de plaats van de burger, zodat die laatste zich niet meer naar een notariskantoor moet verplaatsen.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat (Fednot) treft momenteel alle voorbereidingen om een en ander technisch te faciliteren zodat de notarissen via videoconferentie kunnen werken eens de wet in het parlement is goedgekeurd.
Dit kan zo’n twee weken in beslag nemen, luidt het. Sinds het ingaan van de coronamaatregelen mogen de burgers zich enkel voor dringende akten naar de notaris begeven.
Maar die voorwaarde is niet werkbaar, zeggen de notarissen.

Door de notariële akten dankzij een digitale volmacht te verlijden, komt de gezondheid van de betrokken partijen bij de akte, de notarissen en hun medewerkers niet in het gedrang en kan het verlijden van een akte toch doorgaan, luidt de redenering. De oplossing geldt voor de meeste notariële akten waaronder de koopakten, schenkingsakten, huwelijkscontracten, erfovereenkomsten en de oprichting van een vennootschap. Het volstaat dat de burger aan een persoon, bijvoorbeeld aan een medewerker van de notaris of aan een vertrouwenspersoon die zich wel naar de notaris verplaatst, een digitale volmacht geeft via een videoconferentie die door de notaris wordt opgezet. Hij heeft daarvoor enkel een aansluiting op het internet en een elektronische identiteitskaart met de juiste pincode of de app ITSME nodig.

Wij schatten uw woning vrijblijvend