10/07/2020

Woonkredieten: Nationale Bank wil de strenge regels niet versoepelen

De Nationale Bank heeft aangegeven dat ze de regels voor het verstrekken van woonleningen niet zal versoepelen.

De vastgoedblootstelling van de banken blijft als een risico aanzien worden.

De Nationale Bank heeft de voorbije maanden de kapitaalregels voor de banken versoepeld, om te

maken dat ze kredieten blijven verlenen en zo bedrijven en gezinnen helpen de economische coronacrisis

door te komen.

“In de financiële crisis van 2008 waren de banken de oorzaak van de problemen, nu zijn ze een deel van

de oplossing”, zei gouverneur Pierre Wunsch bij de voorstelling van het Financial StabilityReport voor

de Belgische financiële sector. De versoepeling geldt echter niet voor de hypothecaire

kredieten. Daar houdt de NBB vast aan de beperkingen die ze de banken heeft opgelegd in de

vorm van extra kapitaalvereisten en de aanbeveling om het kredietbedrag te beperken tot minder dan de

waarde van het vastgoed, rekening gehouden met de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers.

WAAKZAAMHEID GEBODEN

De blootstelling van de Belgische banken aan de vastgoedsector is groot. Woonkredieten vertegenwoordigen

20 procent van hun balanstotaal. Kredieten aan vastgoedbedrijven meegeteld, loopt dat op tot 25 procent.

Er zijn tegelijk heel wat gezinnen die een beperkte afbetalingscapaciteit hebben. Voorlopig zijn er bovendien

weinig tekenen dat de coronacrisis tot een significante afkoeling van de vastgoedmarkt in ons

land heeft geleid. Het aantal woningverkopen blijft hoog, de prijzen stijgen verder.

Waakzaamheid blijft daarom geboden, zegt Jean Hilgers, de directeur van de NBB die de divisie

macroprudentieel toezicht leidt.

De NBB is wel bereid haar strenge houding te versoepelen als de wanbetalingen op vastgoedkredieten

sterk zouden stijgen en de banken de buffers moeten gebruiken om de kredietverliezen te absorberen.

Op die manier kan worden voorkomen dat een vastgoedcrisis zich ontwikkelt tot een systemisch gevaar

voor de financiële sector in ons land. Wunsch wees erop dat de NBB sinds maart al verschillende

maatregelen heeft genomen om erover te waken dat de kredietverlening aan vooral bedrijven

in de coronacrisis op peil kan blijven.

Dat gebeurde vooral door het verlagen van de contracyclische kapitaalbuffers die banken moeten

aanhouden. Op die manier is al 2 miljard euro kapitaal vrijgemaakt.

RUIME KAPITAALBUFFERS

De banken beschikken daarnaast nog over ruime kapitaalbuffers die ze kunnen aanspreken zonder

onder de wettelijke vereiste solvabiliteitsvereisten te zakken.

Maar ze zijn daar voorzichtig mee. Het risico bestaat dat banken die hun kapitaalbuffers voor een stuk

laten leeglopen door de financiële markten worden gestigmatiseerd als ‘zwakkere’ instellingen. En dan

kan het als een boemerang naar hen terugkomen. “Dat is een bezorgdheid waar de toezichthouders de

komende maanden een oplossing voor moeten vinden”, zegt Wunsch.

In ruil voor de toestemming om de kapitaalbuffers te laten zakken vraagt de Nationale Bank de banken

geen dividenden uit te keren maar die te gebruikenom hun kapitaal verder te versterken, en om terughoudend

te zijn met het toekennen van bonussenaan directieleden en andere medewerkers. Dat kan

voor sommige banken een hinderpaal zijn om erin mee te gaan.

Wunsch dringt er echter bij de banken op aan hun verantwoordelijkheid in het opvangen van de crisis

ten volle op te nemen. “De coronacrisis is voor de Belgische financiële sector een grote uitdaging.

Maar hij vertrekt vanuit een sterke uitgangspositie.”

Wij schatten uw woning vrijblijvend