03/11/2020

Hoe breng ik als kandidaat-koper een geldig en zinvol bod uit op een huis?

Hoe breng ik als kandidaat-koper een geldig en zinvol bod uit op een huis? Je hebt je droomhuis gevonden en wil het kopen. Een bod uitbrengen is de dan eerstvolgende stap.

Waarmee dien je rekening te houden bij het uitbrengen van een bod en hoe ga je best te werk?

Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten en vormvereisten :

1 ) Een bod op een woning heeft een bindend karakter. Bij aanvaarding van jouw bod door de verkopende partij wordt de verkoop principieel afgesloten. Er is immers een akkoord tussen gekende partijen ( Koper en verkoper ) omtrent het goed ( de woning ) en de prijs ( Het bedrag dat de kandidaat-koper aanbiedt ) waardoor de verkoop tot stand komt. M.a.w., alle elementen waaraan een geldige verkoop dient te voldoen werden vervuld. Hou rekening met een te betalen schadevergoeding wanneer je na akkoord van de verkoper toch van de aankoop wil afzien. De schadevergoeding staat gespecifieerd in de aankoopbelofte bij een verkoop via een vastgoedkantoor. Indien je rechtstreeks met een particulier handelt kan deze de gemaakte kosten als schadeloosstelling eisen.

2 ) Informeer je goed omtrent de woning waarop je een bod wil uitbrengen. Werd er een keuring van de elektrische installatie uitgevoerd, werd er een EPC-verslag en bodemattest afgeleverd, bevindt het goed zich in overstromingsgevoelig gebied, welke zijn de stedenbouwkundige inlichtingen, enz. … . Indien de woning via een vastgoedkantoor wordt aangeboden kan je daar terecht voor alle mogelijke inlichtingen. Handel je rechtstreeks met een particuliere verkoper is eigen bijkomend onderzoek sterk aan te bevelen. Hiervoor kan je op de gemeentelijke diensten van de plaats van de te koop gestelde woning terecht. Ook jouw notaris kan hierbij van dienst zijn.

3 ) Wees ook voorbereid m.b.t. je financiële draagkracht. Ga langs bij je bank vooraleer je de zoektocht naar een nieuwe woning aanvangt en weet op voorhand welk bedrag je maximaal kan bieden. De kans dat je jouw droomhuis voor je neus weggekaapt ziet is groot wanneer je nog veel tijd moet besteden aan afspraken bij de bank.

4 ) Verkies een schriftelijk uitgebracht bod boven een mondeling bod. Beide vormen zijn geldig, maar de bewijsvoering van het bestaan ervan wordt via een schriftelijk bod veel eenvoudiger.

5 ) Geef jouw schriftelijk uitgebracht bod vorm en inhoud met volgende belangrijke vermeldingen :
+ Een geldigheidsduur of vervaldatum. Zo heb je uitzicht op een reactie van de verkoper. Immers, zonder de vermelding van een vervaldatum heeft de verkoper alle tijd om het bod al dan niet te aanvaarden.
+ De aangeboden koopprijs, zowel in letters als in cijfers uitgeschreven.
+ Het voorwerp van het goed dat je wenst aan te kopen. Omschrijf de woning aan de hand van het adres. Wees zo volledig mogelijk in je omschrijving en vermeld bijgebouwen en eventueel roerende goederen die mee aangekocht worden. ( Bijv. lichtarmaturen, regenwaterton, enz. … )
+ Belangrijke modaliteiten zoals bijvoorbeeld de vermelding van een opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening.

6 ) Voeg aan je bod-document argumenten toe indien je bod onder de vraagprijs zit. Een verkoper is eerder geneigd op een bod in te gaan wanneer hij beter begrijpt hoe zijn woning door potentiële kopers bekeken wordt. Laat beknopt weten waarom je een bepaald bedrag aan je bod koppelt. Verwijs naar bijvoorbeeld een te vervangen verwarmingsinstallatie of extra kosten om de woning een verbeterde isolatiewaarde te geven, enz. … . Overdrijf echter niet, de vraagprijs is dikwijls een doordacht en goed onderbouwd bedrag dat niet enkel refereert aan de staat van een woning, maar ook aan de ligging en andere prijsbepalende factoren. Een vraagprijs die mede door de professionele inzichten van een vastgoedmakelaar tot stand kwam ligt zelden meer dan 5 tot 10 % boven de effectieve marktwaarde en dus boven de effectieve verkoopprijs. Verwacht dus een tegenbod van de verkoper wanneer je te kwistig bent met argumenten om een lager bedrag aan te bieden. Vermijd een ping-pong-spel en geef je maximale tweede bod door na een weigering of tegenbod van de verkoper.

Wanneer je rekening houdt met bovenstaande tips en aanbevelingen vergroot je je kansen aanzienlijk om jouw droomwoning niet te mislopen.

Veel succes!!!


Wij schatten uw woning vrijblijvend